Wszelkie zapytania i problemy dot. aplikacji prosimy kierować na adres e-mail.